Eksport Excelisse

Eksporditav aruanne Rationales

Aruandeks on avatud müükide aruanne. Aruanne on grupeeritud klientide lõikes ning summeeritud klientide lõikes ja kõik kokku. Klõps nupule Excelisse ning aruanne salvestatakse täpselt samas kujunduses Exceli faili


Aruanne ekspordituna Exceli faili

Sama aruanne ekspordituna Exceli faili. Fail on avatud LibreOffice Calc tarkvaraga. Eksporditud on ka kokkuvõtted klientide kaupa ja üldine kokkuvõte. Kogusummade kajastamisel on kasutatud SUBTOTAL funktsiooni. Sarnaselt grupeerimistele ja summeerimistele on veergude laiused Excelis samad mis Rationale aruandes


Perioodide kaupa bilanss

Et hoida bilanss ülevaatlik, on enamus ridu suletud. Avatud on ainult bilansi kõrgemate tasemete read. Lisaks võime aruande eksportida tavalisse teksti faili, PDF või HTML faili


Bilanss ekspordituna Excelisse

Bilanss ekspordituna Exceli faili. Fail on avatud LibreOffice Calc tarkvaraga. Lisaks on kasutajal võimalus eksporditud tasemeid tabeltöötlusprogrammis sulgeda