Rahavooaruanne

Rationale võimaldab luua rahavoo aruande kas kaudsel või otsesel meetodil. Rahavooaruanne otsesel meetodil koostatakse rahakontode vastaskontode (korrespondeeruvate kontode) abil. Sisemiselt käivitatakse konto jäägiaruanne järjest kõikidele rahakontodele ning rahakontoga korrespondeeruva konto kaudu leitakse skeemi rida, millisega rahasumma siduda. Rahakontodena käsitletakse kõiki kontosi mis on skeemil määratud kui raha algjäägi kontod. Rahakontode omavahelised liikumised aruandest elimineeritakse.


Kaudse meetodi kasutamisel tuleb rahavooaruandega siduda bilanss (bilansiridade muutused) ja kasumiaruanne (ärikasumi rida). Kontode käive võetakse kontode käibeandmikust. Sellest tulenevalt peate kontoplaani nii ülesehitama, et käive, mida ei kajastata rahavoo aruandes, oleks eraldi kontodel.

Seega põhiline vahe otsesel ja kaudsel meetodil on selles, et otsene meetod töötab alati kontode korrespondeeruvuste alusel, kaudne meetod aga kontode käibe alusel.