Paigaldamisest

Soovitatav on programm ja hilisemad versiooniuuendused laadida ühte ja samasse kausta arvutis. Programmi paigaldamisel salvestatakse programmi sätetesse viit kaustale kust paigaldusprogramm käivitati. See teeb tulevikus versiooniuuenduste paigaldamise mugavaks.

Käivitage allalaetud paigaldusprogramm PaigaldaRationale.exe. Teilt küsitakse kausta kuhu Rationale paigaldada jm paigaldusinfot. Soovitatav on jätta kõik väljapakutavad sätted samaks. Paigaldamise lõppedes küsitakse teilt kas tarkvara käivitada. Vaikimisi on vormil täidetud valik Käivita Rationale. Jätke valik täidetuks ja käivitage programm. Avage näidisfirmade loend ning programmiga tutvumiseks avage näidisfirmasi.

Kaust allalaetud failidega

Chrome

  1. Klõpsa üleval paremas servas menüünupukesele (kolm joont)
  2. Vali menüüst tegevus Seaded
  3. Keri end vormi lõppu ja klõpsa tegevusele Kuva täpsemad seaded
  4. Real Allalaadimised määra kaust kuhu failid salvestada

Nõuded arvutile

Rationale paigaldamiseks on vaja arvutit opsüsteemiga Windows7, Windows8, Windows8.1 või Window10, paarsada megabaiti vaba ruumi kõvakettal, algteadmisi arvuti kasutamisest (failid - kaustad - desktop jne) ning soovitavalt algtasemel oskust kasutada mõnd tabelarvutussüsteemi (Libre office, Open Office, Excel vm). Programmi töö ei sõltu internetiühenduse olemasolust.

Rationale eemaldamine arvutist

Paigaldatakse ka võimalus Rationale eemaldamiseks arvutist. Rationale eemaldamiseks arvutist avage juhtpaneel (Control Panel) ning valige Add/Remove Programs. Rationale leiate avanenud programmide loendi aknast.

Hoidmaks kokku aega mis kulub menüüdes surfamisele ja tarkvara samm sammulisele seadistamisele pakub Rationale võimalust kanda kõik tööks vajalikud algandmed ühte Exceli formaadis faili ning häälestada tööfirma selles faili abil.

Teatisfaili loomine

Esimese sammuna klõpsake Rationale avamenüü jaotusest Abivahendid nupule Registreeri. Avaneb rippmenüü kust valige tegevus Loo teatis. Avaneb registreerimisvorm. Täitke kontaktandmed, määrake soovitavad Rationale moodulid ning klõpsake nupule Loo teatisfail. Andmebaasi juurkausta salvestatakse teatisfail (tekstifailina). Klõpsake nupule Meili teatisfail ning saatke tellimus.

Paigaldusvõtmete laadimine

Peale tellimuse saatmist, arve saamist ja tasumist saate programmi paigaldusvõtmed omaette failis. Fail paigaldusvõtmetega salvestage kas kausta Minu dokumendid. Viimase saate avada klõpsates avamenüü jaotuses Sessioon nupule Kaustad.

Peale paigaldusvõtmete faili salvestamist klõpsake Rationale avamenüü jaotusest Abivahendid nupule Registreeri. Avaneb rippmenüü kust valige tegevus Lae paigaldusvõtmed. Avaneb registreerimisvorm. Klõpsake nupule Lae võtmefail. Väljad seerianumbrite ja võtmetega täidetakse. Võtmete salvestamiseks klõpsake nupule Salvesta võtmed. Sulgege registreerimisvorm ning võite hakata registreeritud programmi kasutama.

Hilisemaks versiooniuuenduste kontrolliks klõpsake Rationale avamenüü jaotusest Abivahendid nupule Uuendused. Avaneb vorm Rationale võimalikest uuendustest. Klõpsake uuenduse pealkirjale ja tutuvuge uuenduste sisuga.

Paigaldusprogrammi Rationale versiooniuuendustega võite laadida alla veebilehelt või läbi Rationale (jaotusest Abivahendid tegevus Lae uuendused). Viimasel juhul saab peale allalaadimist Rationale seest ka versiooniuuendused paigaldada