Teadaanne

Jan. 24, 2017, 8:20 p.m.


Pisimuudatused 2016a aastaaruande jaoks ja palgaarvestuses

Kasumi- ja rahavooaruande silumine täiseurodesse ümardamisel. Võimalik üheeurone ümardamisviga silutakse suurima summaga real. Lisa Müügitulu jaotus tegevusalade kaupa puhul lisatakse tegevusalad korrektselt xbrl faili. Palgaarvestuses on põhilised perioodi tegevused (TSD ja maksusumma ülekandmine) toodud eraldi välja nupu Tegevused all. Nupu alla on viidud ka palga aruanne ja lisatud koondaruanne müügiarvete ja seotud palkade koha Aruannetes on nupp Excel nimetatud ümber nupuks Eksport ja nupu rippmenüüse lisatud eksport CSV faili. Klõps nupule täidab sama funktsiooni mis enne, st andmete eksport Exceli formaadis faili