Teadaanne

Sept. 20, 2016, 12:50 p.m.


Aastaaruanne Äriregistrisse, kaudne rahavoog, ümbertehtud registreerimine, saldoteatised, sisendkäibemaks

Rahavoo aruande saab koostada kaudsel meetodil alustades ärikasumist. Kiirsisestus ehk finantsdokumendi sisestus ainult klaviatuurilt pika struktureeritud tekstina, liikumata sisestusväljade vahel Sisendkäibemaksu sisestamine süsteemi ja selle jaotamine proportsionaalsel arvestusel (autod) Valuuta ja rahaallika määramine mitteaktiivseks XLSX formaadis Exceli failidest import Saldoteatisel esitamis- ja tagastamiskuupäev, kliendikaardi ribamenüüüs saldoteatise jaoks omaette jaotus Programmi litsentsi registreerimine tehtud ümber, et arvuti vahetumisel oleks lihtsam ümberregistreerida Äriregistrisse saab XBRL failina laadida aruandeperioodi bilansi, kasumiaruande, rahavoo aruande, omakapitali aruande, põhivaradega seotud lisad (materiaalne ja immateriaalne põhivara) ning müügitulu jaotused.