Rahaarvestus

  • Arvestus hõlmab panga ja kassa sissetuleku- ja väljamineku dokumente.
  • Omaette dokumentidena saab sisestada kuludokumendid – kviitungid.
  • Võimalik on jagada laekunud summa erinevate klientide vahel. Näiteks MTÜ-de liikmemaksud, kus üks liige kannab koos enda liikmemaksuga ka oma tuttavate liikmemaksud üle. Või koverteerida laekunud summa tagasi valuutasse, millises esitati arve.
  • Rahaarvestuses on kaks põhilist aruannet. Päevaraamat toob välja etteantud perioodis koostatud kassa- ja pangadokumendid. Käibeandmik toob välja rahade liikumised rahaallikate lõikes.


Pangadokumente on võimalik importida kõikidest enamlevinud pangaväljavõtete liikidelt. Enamkasutatavad toimingud saab pangaväljavõttelt konteerida pangadokumendi rea teisendusreeglite alusel. Näiteks teenustasud, arvete laekumised, palgamaksed, periooditi korduvad maksed.Määrates ühekordselt reeglid saate neid edaspidi alati kasutada.