Põhivaraarvestus

  • Varaobjekte iseloomustab soetuskuupäev, algmaksumus, lõppväärtus, turuhind, asukoht, vastutaja. Iga varaobjekt kuulub ühte põhivara gruppi.
  • Varaobjekt võib kuuluda mingisse põhivaraobjekti või moodustada iseseisva põhivaraobjekti. Varaobjekti muutuste ajalugu hoitakse kuupäeva täpsusega.
  • Varaobjektide alusel toimub kulumiarvestus. Igale varaobjektile on määratud selle maksumus amortisatsiooniks (algmaksumus - lõppväärtus), kulumiarvestusmeetod, eluiga, kulumi aastaprotsent.
  • Ostudes, kviitungites ja rahadokumentides saab dokumendiga siduda varaobjekti.


Varaobjektidest on võimalik koostada põhivaraobjekte. Kulum arvestatakse eraldi kõikidele põhivaraobjekti kuuluvatele varaobjektidele ning põhivaraobjekti kuvamisel varaobjektide kulumid summeeritakse.


Kulumiarvestus käib tervele majandusaastale korraga. Raamatupidamislausendid võib koostada kas korraga tervele majandusaastale või periooditi üks periood korraga. Hetkel on kasutusel lineaarne meetod.