Ostuarvestus

  • Arvestus hõlmab ostuarvetete koostamist. Dokumendid võivad olla välisvaluutas ning omada maksegraafikuid. Korduvate ostuarvete lisamiseks võib kasutada tüüpdokumente.
  • Ostureskontro toimib koos rahaarvestusega. Dokumendid saab üksteisega siduda ning omaette aruandena välja tuua maksmata arved ning ettemakstud rahad.
  • Ostuarveid võib sisestada otse tarnija esitatud earvetelt.
  • Võimalik on luua ISO XML formaadis maksekorralduste fail internetipanka laadimiseks.
  • Vajadusel on võimalik kasutada pöördkäibemaksu arvestust.

Ostuarvetelt ning avatud ostude aruandelt saab luua maksekorraldused ISO-XML formaadis panka edastamiseks.