Müügiarvestus

  • Arvestus hõlmab müügipakkumiste, müügiarvete ning teenusdokumentide (töökäsud, aktid jm) koostamist. Dokumendid võivad olla välisvaluutas ning omada maksegraafikuid. Müügipakkumiselt või teenusdokumendilt saab automaatselt luua müügiarve.
  • Müügireskontro toimib koos rahaarvestusega. Dokumendid saab üksteisega siduda ning omaette aruandena välja tuua tasumata arved ning ettelaekunud rahad.
  • Teenustena osutatavaid töid võib kanda hinnakirjadesse. Hinnakirju võib olla mitmeid, sh ühest hinnakirjast võib teise tuletada. Hinnad hinnakirjades võib esitada kas neto või bruto põhimõttel. St kas käibemaks lisatakse hinnale või on käibemaks hinnas sees. Hinnakirja sisu on võimalik importida Exceli formaadis olevast failist.
  • Eanamvajalike ridadega dokumentide lisamiseks võib kasutada tüüpdokumente.
  • Kõiki dokumente saab väljastada trükkalisse või PDF faili. Viimasel juhul saab vajadusel saata ka kliendile meili koostatud arvega. Võimalik on luua ja saata klientidele earveid.
  • Müükide päevaraamat toob välja ridade kaupa kõik määratud kuupäevade vahemikus koostatud müügiarved. Arveraamat toob välja määratud kuupäevade vahemikus koostatud arved kogusummadena.
  • Avatud maksete aruanne seob omavahel müügiarved ja laekumised kasutades reskontrosse kantud infot. Lisaks on omaette oodatavate maksete aruanne ning hilinenud maksete aruanne.
  • Käibeandmik ja jäägiaruanne seovad omavahel müügidokumendid ning rahadokumendid ilma reskontrot kasutamata.