Maksuarvestus

Käibemaksuarvestus

Maksuarvestus on lahus raamatupidamisarvestusest.

Käibemaksuarvestus lubab koostada käibedeklaratsiooni ja selle lisad (INF, VD, MOSS). Koostatud deklaratsiooni saab laadida e-Maksuametisse. Deklaratsiooni eelvaade on ülevaatlik, näidates millised deklaratsiooni read on milliste arvete-kviitungitega seotud. Ka on võimalik tuua välja arved - kviitungid millised ei ole perioodi deklaratsiooni kantud. 1000€ arvete deklareerimine käib km koodide alusel (omaette tunnus selleks) ning on seega täielikult kasutaja kätes.

TSD lisade 4, 5, 6 ja 7 koostamiseks saab rahadokumentidel ja kviitungitel määrata TSD lisa rea, millisega on dokumendi summa seotud. Lisade importimiseks Maksuametisse saab koostada omaette xml faili. Maksuametisse laetud TSD deklaratsioonid (kõik lisad) saab importida Rationalesse nende väljatrükiks ja analüüsiks.


TSD vormid

Rationale lubab hoida Maksuametist eksporditud TSD deklaratsioone vaatamiseks ja väljatrükiks ning koostada deklaratsiooni lisasi Maksuametisse impordiks.

  • Palgaarvestus lubab koostada Lisa1
  • Sõiduautode arvestusest saab lisada erisoodustused
  • Rahade liikumisega seotud deklareerimised saate lisada vastavalt rahadokumendilt

TSD lisa täitmiseks saab vajadusel rahadokumendi siduda vastava lisaga.


Sõiduautode arvestus

  • Läbisõitude registreerimine
  • Hüvitiste arvestus
  • Erisoodustuste arvestus
Sõiduautod on registreeritud põhivarade arvestuses. Ettevõtte autod kui bilansilised põhivarad, eraisikute autod kui bilansivälised põhivarad

Rahadokumendil (pank, kassa, kviitungid) saame siduda dokumendi vajaliku varaobjektiga ehk autoga.