Laoarvestus

  • Laoarvestus hõlmab nii lihtsat kaupade sisse- ja väljaminekut kui ka materjalide ja toodete põhist arvestust. Laohinnad artiklitele arvutatakse keskmiste hindadena või sisestatakse muutumatute hindadena. Artiklite juures on võimalik kirjeldada komplekteerimine, võimalikud analoogid.
  • Laoarvestus on seotud müügiarvestusega müügipakkumiste ja müügitellimuste abil. Müügitellimuse alusel võib luua laoväljaminekudokumendi. Seda kas terve tellimuse või osatellimuse alusel. Laost mitteväljastatud kogustele luuakse viimasel juhul automaatselt omaette uus müügitellimus. Laoväljaminekudokumendilt saab automaatselt luua müügiarve.
  • Laosissetulekute ja ostutellimuste sisestamisel saab kontrollida, kas dokumendil olevad hinnad vastavad hinnakirjas kokkulepitud hindadele.
  • Artiklid dokumentidel saab siduda hindadega hinnakirjades.
  • Ostuarvestusega on laoarvestus seotud läbi ostutellimuste. Vimased käituvad sarnaselt müügitellimustele võimaldades luua automaatselt laosissetulekudokumente.


Käibeandmik annab ülevaate artiklite algjääkidest, käibest ja lõppjääkidest rahaliselt ja koguseliselt.


Jäägiaruanne algab perioodi algjäägiga ning hõlmab kõiki üksikuid käibeid perioodis. Iga käibe järel näidatakse jooksvat laojääki.