Raamatupidamisarvestus

  • Rationales ei ole tööfirmade arv piiratud ning mitmefirma raamatupidamise puhul lisatasud firmade arvu pealt puuduvad.
  • Ühe tööfirma juures saab vajadusel kasutada mitut bilansi- ja kasumiaruande skeemi. Kontoplaan on ühe tasemeline. saab kasutada tulu- ja kulukontode tühjendamisalgoritmi kasumi väljatoomiseks ning lõppjääkide edasikandmisalgoritmi näiteks käibemaksuarvestuseks.
  • Raamatupidamiskanded finantsarvestusse saab luua kas algdokumentidelt, palga- ja põhivaraarvestusest või sisestada otse finantsarvestusse. Kandeid võib luua korraga kas ühele dokumendile või tervele perioodile korraga. Loodud finantsdokumendilt saab liikuda aluseks olevale algdokumendile.
  • Jooksva aasta kasumi väljatoomiseks saab siduda kõik tulu- ja kulukontod nn käibealgoritmiga. Käibemaksu koguvkonto jääk arvutatakse välja nn lõppjääkide algoritmi alusel. Võimalik on importida rmp kanded Excelist.
  • Perioodilised dokumendid võimaldavad automaatselt sisestada igasse majandusperioodi sarnased dokumendid, näiteks palga- (ajatöö) ja põhivaraarvestuse kanded, liisingu arvestus jm.
  • Tüüpdokumendid ehk dokumendimallid võimaldavad sisestada sarnaseid, kuid erinevate summadega ja alati mittekorduvaid dokumente. Näiteks palgakanded (tükitöö)


Finantsdokumentidel võb olla kajastatud lihtlausend või ühepoolne liitlausend. Iga lausendi juures on määratud vastaskonto, milline üldjuhul määratakse automaatselt. Lausendeid ühel finantsdokumendil võib olla mitmeid. Antud juhul on tegemist palgaarvestusest loodud ühel dokumendil paikneva kolme eraldi liitlausendiga.

Vastaskontot sisaldava kande rida on rohekal taustal. Kannete muutmiseks tuleb klõpsata nupule Kanded.


  • Konto võime sisestada käsitsi või valida otsingutabelist
  • Summa sisestame kas deebet- või kreeditpoolde
  • Kasutada on autobilanss, mis vabastab meid vajadusest sisestada summa vastaskonto kandele
  • Kanded salvestame klõpsuga nupule Kinnita kanded


Üks kahest igapäevasest põhiaruandest on kontode käibeandmik

Käibeandmiku võib koostada ühele perioodile või perioodide vahemikule

Konto käibeandmikult võime koostada konto jäägiaruande valitud real paiknevale kontole.


Teine põhiaruanne on konto jäägiaruanne

Konto jäägiaruanne toob kannete täpsusega välja konto käibe valitud perioodide vahemikus

Iga kande juures on näha konto jooksev jääk peale kannet