Korduma kippuvad küsimused

Kui arvet välja trükkida ei saa kuna kujundus puudub, siis tuleb kontrollida, kas arvega seotud seeria omab sidet kujundusega. Selleks tuleb valida arvete juurest Tegevused - Seeriad ja liikuda seeria peale mis on seotud probleemse arvega. Rida "Kujundus" peab olema täidetud kasutatava kujunduse nimega. Seejärel tuleb kontrollida kas seerias näidatud kujundus omab sisemist kujundust. Selleks tuleb valida vasakul asuvalt navigatsioonipaanilt tegevused Loend - Kujundused. Ekraanile ilmunud kujunduste loendis liikuge reale mis sisaldab seerias näidatud kujundust. Kujunduste loendi veerg Sisemine kujundus peab olema täidetud kasutatava sisemise kujunduse nimega. Kui veerg on tühi siis liikuge täiendamisolekusse ja valige kasutatav kujundus. Kui kujundusi valida pole, siis tuleb kasutatav sisemine kujundus eksportida välisest failist. Selleks tuleb kasutada nuppu Eksport jaotusest Sisemine kujundus.
Eelduseks on, et ainus erinev koht arvete väljatrükil on nö käibemaksuinfo rida. Selleks looge kujunduste loendis kaks müügiarvete kujundust ning pange mõlemad kujundused viitama ühele ja samale sisemisele kujundusele. Sisemisel kujundusel lisage kujundusele kastike sisuga [Kujundus."Jaluts"] Null protsendiga käibemaksuga kujundusel täitke kujunduste loendis väli Jaluts kuhu sisestage käibemaksukohase info
Ühele meilile saab määrata mitu saajat kui klientide loendis selle kliendi juures olevas kontaktide loendis on sisestatud kontakte kus nimi ja meiliaadress on täidetud.
Müügiarve päises peab olema näidatud rahaallikas. Pangakohane info arvele tuleb rahaallikalt.
Koostaja saab kujundusele kui kujundamise ajal lohistada paremalt Data lehelt Firma alt Raamatupidaja nimi koostaja kõrvale.Raamatupidaja nime saab muuta avavormi jaotuselt Tööfirma nupuga "Tööfirma andmed".
Avage allkontode loend ning kontrollige et allkontodes oleks valimis mittenähtav allkonto olemas ning jaotuses Algdokumentides oleks kasutatavate algdokumentide veerg linnutatud.Kui allkontode loendis soovitud kontot pole siis avage kontoplaan ning kontrollige et sel kontol oleks määratud üks või mitu allkontot.
Klõpsake müügiarvete vormil jaotusest Tegevused nupule Seeriad. Kontrollige kas teie müügiarvete seerias on kujundus määratud. Kui kujundus on määramata siis liikuge täiendusolekusse ja valige müügiarvete kujundus. Kui kujundusi valida pole siis klõpsake jaotusest Lisa nupule "Uus kujundus". Luuakse vaikimisi müügiarvete kujundus. Salvestage kujundus. Võimalik on loodud kujunduse asemel kasutada enne mõnes teises firmas tehtud kujundust.Kui te valisite kujunduse aga ikka müügiarvet trükkida ei saa siis on põhjuseks et valitud kujundus omab kas Exceli või RTF malli mitte aga sisemist kujundust. Olemasolevate kujundustega tutvumiseks valige vasakult navigatsioonipaanilt jaotusest Loend käsk Kujundused. Avaneb kujunduste loend. Veenduge et kujunduste tabelis oleks jaotuses "Sisemine kujundus" kujundus olemas. Kujunduse muutmiseks klõpsake kasutatava kujunduse real ribamenüü grupis "Sisemine kujundus" nupule Kujunda. Kujunduse impordiks klõpsake olles kasutatava kujunduse real ribamenüü grupis "Sisemine kujundus" olevale nupule Import. Valige eelnevalt eksporditud müügiarvete kujundus. Salvestage ja sulgege kujundus.