Korduma kippuvad küsimused

Esmalt tuleb kontrollida kustutatava kontoandmiku kasutamist. Liikuge kustutatava kontoandmiku peale, klõpsake jaotusest Tegevused nupule Paiknemine ning veenduge, et kustutatav kontoandmik ei oleks kuskil kasutusel. Kui paiknemistabel on tühi, valige selle vormi ribamenüü jaotusest Tegevused Kustuta. Kontoandmik kustutatakse.Sarnaselt käib kontode, allkontode, klientide jm loendite kustutamine.
Valige avavormilt Tööfirma - Majandusaastad ning majandusaastate tabelis tuleb majandusaasta juurde märkida finantsdokumentide numeratsiooni liik.
Valige avaekraanilt jaotusest Tööfirma Majandusaastad ja selle vormil on nupp "Finantsdokumentide numeratsioon".Finantsdokumentide numeratsiooni aknas on kaks lehte, jooksva numeratsiooni muutmiseks liigu lehele "Numbriseeriate loend" ja täiendamisolekusse ning muuda vajaliku seeria suurim number.
Avage kontoplaan ja võtke nende kontode juures veerus Lõiked linnutus maha
Jah, programmiga on võimalik kasutada üheaegselt erinevad finantsskeeme.
Vaadake tööfirma kontoplaanist järgi et kulukontod oleksid lõigete kaupa arvutatavad nagu tulukontod!
Teadaolevalt 100 000 kandega (umbes 2000 kannet kuus) probleeme pole, kõik oleneb arvuti jõudlusest. Aruande loomiseks läheb sel juhul minuteid. Tõrgeteta töö ei ole seotud kannete mahuga vaid eeskätt arvuti ja arvutivõrgu tõrgeteta toimimisega.
Avage tööfirma kus finantsskeem on. Avage seejärel skeem (jaotusest Finants grupist Finantsskeemid ja loendid) ning klõpsake nupule Ava tasemed. Seejärel klõpsake Väljasta grupis olevale nupule Tekstifaili. Määrake eksportfaili asukoht. Sulgege tööfirma ning avage tööfirma kuhu te soovite finantsskeemi importida. Avage vorm finantsskeemiga. Liikuge täiendamisolekusse ning jaotusest Lisa klõpsake nupule Lae skeem tekstifailist. Salvestage andmed. Seejärel määrake skeemi ridades juures kasutatavad kontod.
Teil on kasutusel rohkem kui üks valuutat. Valitud algjäägid kehtivad enne valitud valuutale. Käibeandmikus tuuakse summad välja baasvaluutas (euros) summeerituna. Korrastage algjäägid kõikides valuutades järjest.
Kontrollige üle, et kontode käive oleks kasumiaruandes õigesti kajastatud. Näiteks kulukontol võib olla käivet kreeditis aga kasumiaruandes on selle rea kajastamiseks määratud meetid Deebetkäive. Võite muuta meetodi Dt-Kt või teha kanded ümber nii et kreeditis käivet ei oleks (kajastada summad deebetis miinus märgiga)
Võtke kasumiaruande skeem lahti ja leidke rida millise küljes see konto ripub. Kuna käive võib olla nii deebetis kui kreeditis peaks meetod olema Dt ja Kt vahe, mitte Dt!Või konteerige kanne ümber nii et summa oleks deebet poolel.
Erinevus on et aastaaruande esitluses on summad täiseurodes ja saab Äriregistri jaoks XBRL faili koostada. Lisaks on balansseeritud võimalikud ühe euro vead mis tulenevad ümardamistest. Ülevaate esitluses võite muuta veergude järjekorda ja salvestada veergude paiknemise uue kujundusena. Näiteks võite tõsta lõppsaldo veeru algsaldo veerust ette ja teha muutuse veeru nähtamatuks.
Veenduge, et kõik vajalikud kontod oleksid bilansiskeemiga seotud. Lisaks kontrollige, et käibealgoritm tooks välja aruandeaasta kasumi ning et vajadusel oleks käibemaksu koguvkonto lõppsaldode algoritmiga paika pandud