Korduma kippuvad küsimused

definition
Rationale edastab opsüsteemile palve avada meilisaatmisvorm. Ise Rationale ühtegi meili ei saada.Üks võimalik põhjuseid on et te saatsite meili Acrobat Readeri vastava nupu abil aga arvutisse on paigaldatud Outlook. Võimalik et tekkis konflikt Outlooki ja Acrobat Readeri vahel.Sellistel puhkudel on soovitatav määrata meilimismeetodiks OLE. Meilimismeetodit saate muuta avavormi jaotusest Sessioon klõpsuga nupule Sätted. Kui ekraanile ilmuvad teated naguFrom: System Administrator Sent: Thursday, July 05, 2012 5:12 PM Subject: Undeliverable: Arve1147Your message did not reach some or all of the intended recipients, The following recipient(s) cannot be reachedSiis saate vajadusel lisainfot näiteks siit:http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/exchangesvrclients/thread/ebb37de3-2668-4e39-a419-7c78b10dbcf4/
Avage kassa sissetulekuorderi sisemine kujundus käsuga Tegevused - Kujunda. Ekraanile ilmub kujunduse disainivorm. Klõpsake kollasele DetailData alale vormil. Vasakul Properties lehel aktiveeritakse DetailData andmed (sinisel taustal). Properties lehe Dataset real on arvatavasti väärtuseks Not assigned. Valige rea väärtuseks Pais. Seejärel salvestage kujundus kasutades nupuribal vastavat sinise ikooniga nuppu. Eelvaate nupuga võite kohe kontrollida kas allkirja koht on orderil olemas.
Esmalt tuleb kontrollida kustutatava kontoandmiku kasutamist. Liikuge kustutatava kontoandmiku peale, klõpsake jaotusest Tegevused nupule Paiknemine ning veenduge, et kustutatav kontoandmik ei oleks kuskil kasutusel. Kui paiknemistabel on tühi, valige selle vormi ribamenüü jaotusest Tegevused Kustuta. Kontoandmik kustutatakse.Sarnaselt käib kontode, allkontode, klientide jm loendite kustutamine.
Kui arvet välja trükkida ei saa kuna kujundus puudub, siis tuleb kontrollida, kas arvega seotud seeria omab sidet kujundusega. Selleks tuleb valida arvete juurest Tegevused - Seeriad ja liikuda seeria peale mis on seotud probleemse arvega. Rida "Kujundus" peab olema täidetud kasutatava kujunduse nimega. Seejärel tuleb kontrollida kas seerias näidatud kujundus omab sisemist kujundust. Selleks tuleb valida vasakul asuvalt navigatsioonipaanilt tegevused Loend - Kujundused. Ekraanile ilmunud kujunduste loendis liikuge reale mis sisaldab seerias näidatud kujundust. Kujunduste loendi veerg Sisemine kujundus peab olema täidetud kasutatava sisemise kujunduse nimega. Kui veerg on tühi siis liikuge täiendamisolekusse ja valige kasutatav kujundus. Kui kujundusi valida pole, siis tuleb kasutatav sisemine kujundus eksportida välisest failist. Selleks tuleb kasutada nuppu Eksport jaotusest Sisemine kujundus.
Valige avavormilt Tööfirma - Majandusaastad ning majandusaastate tabelis tuleb majandusaasta juurde märkida finantsdokumentide numeratsiooni liik.
Kuvage vastavad algdokumendid ekraanile, ribamenüüst valige Tegevused - Üldandmed ning linnutage valikud Kuva andmik koodiga ka Kuva allkonto koodiga
Eelduseks on, et ainus erinev koht arvete väljatrükil on nö käibemaksuinfo rida. Selleks looge kujunduste loendis kaks müügiarvete kujundust ning pange mõlemad kujundused viitama ühele ja samale sisemisele kujundusele. Sisemisel kujundusel lisage kujundusele kastike sisuga [Kujundus."Jaluts"] Null protsendiga käibemaksuga kujundusel täitke kujunduste loendis väli Jaluts kuhu sisestage käibemaksukohase info
Valige avaekraanilt jaotusest Tööfirma Majandusaastad ja selle vormil on nupp "Finantsdokumentide numeratsioon".Finantsdokumentide numeratsiooni aknas on kaks lehte, jooksva numeratsiooni muutmiseks liigu lehele "Numbriseeriate loend" ja täiendamisolekusse ning muuda vajaliku seeria suurim number.
Avage kontoplaan ja võtke nende kontode juures veerus Lõiked linnutus maha
Triaadi kaustad on Rationales kontoandmikud. Valige avamenüüst Finants ja Kontoandmikud. Uue saab lisada ribamenüü jaotusest Lisa. Valige osa millisele lisada ja määrake vastaskonto.Kontoandmikuga seotud allkontod (Triaadis lahtrid) saab lisada ribamenüü avalehelt nupu Allkonto filtrid abil. Uue allkonto saab lisada kui valida avamenüüst Finants ja Allkontod. Ribamenüü jaotusest Lisa valiga Uus allkonto. Määrake konto mille all see olema hakkab ja vajadusel osade filtrid. Kui on vaja algdokumendi rea sisu allkontoga kindlaks määrata, sisesta vastav sisu väljale Tekst. Vajadusel määrake kasutatav ostu- või müügikäibemaksu kood.
Valuutakursid tulevad otse Euroopa Keskpangast. Uute kursside laadimine on ühe hiireklõpsuga. Araunded saate nii euros kui valuutades, nii nagu parajasti vaja.
Bilanss ja kasumiaru on programmis sees, ülejäänud on võimalik väga lihtsalt kontode käibeandmiku põhjal koostada.
Töö alustamiseks on kõige tähtsam et oleks olemasolev kontoplaan viidud Excelisse. Lihtsalt konto kood - nimi ja tüüp (Aktiva passiva). Excelist saab kontoplaani programmi sisse laadida, edasi määrata samm sammult vajalikud kontoklassid ning programm suudab ennast ise häälestada. Hiljem võib lisada keerukamaid omadusi.Kui programm on ostetud ja kontoplaan Excelis võib korra kaugabi ja Skype-i abil andmed üle vaadata.
Otsetee Excelisse mall on sarnane tavalisele Exceli mallile. Ainult korduvalade asemel kasutatakse mallis sisalduvat tühja ruumi. St uusi ridu korduvalas lõppfaili ei tekitata vaid alates andmeelemendi reast täidetakse andmetega ka kõik andmeelemendi reale järgnevad read seni kuni andmeid jätkub.
Tähemärkide arvu suurendada ei saa kuna alati jääb ketma võimalus et ka sel juhul ei mahu adressaatide meiliaadressid ära.Soovitatav on lisada kõik ülejäänud meili saajad kliendi andmete juures kontaktideks. Kui kontakti on lisatud meili aadress saab seda kontakti kasutada meili saajate määramisel. Avage klientide loetelus selle kliendi allandmete lehed klõpsuga kliendi nime ees olevale pluss märgile. Seejärel liikuge täiendusolekusse ja lisage kontaktid lehele Kontaktid.
Kasutate omatehtud kujundust ning kujunduses on veerud sassis. Tehke kõik jaotused esmalt nähtavaks. Seejärel kontrollige mis välju teile näidatakse. Tehke nähtavaks ainult valuutasummade väljad. Veenduge, et need väljad oleksid teile vajalikus jaotuses. Lõpuks valige nähtavateks ainult vajalikud jaotused.
Mitmekaupa saab trükkida küll. Tehke Küljendus - Reakursor abil reakursor aktiivseks. Siis hoides all Ctrl klahvi valite väljastatavad arved ja siis klõpsate Trükkalisse.NB! Versioonis 1.08 kuvatakse iga väljastatav dokument eelvaates eraldi ekraanile. J'rgmistes versioonides on plaanis kuvada k]ik valitud dokumendid eelvaated korraga ekraanile
Valige vasakult navigatsioonipaanilt Loend - Kujundused, avaneb kujunduste loend. Liikuge täiendusolekusse ja valige sisemine kujundus. Kui seesmist kujundust pole seni sellele osale loodud, looge uus kujundus.Kui seerias on kujundus määratud, saate kujundust muuta ka otse algdokumendilt jaotusest tegevused vastava käsuga.
Ühele meilile saab määrata mitu saajat kui klientide loendis selle kliendi juures olevas kontaktide loendis on sisestatud kontakte kus nimi ja meiliaadress on täidetud.
Avage firma. Avage kliendid ja tehke ühele neist saldoteatis. Saldoteatise vorm avaneb. Vormil klõpsake vasakul navigatsioonipaanil jaotuses Loend valikule Kujundused. Avanevad kujundused. Nüüd klõpsake jaotusest Lisa grupist "Uus kujundus" nupule "Dokumentide liik". Valige rippmenüüst Saldoteatis. Tekib uus rida osa nimega saldoteatis. Selle rea peal olles klõpsake ribamenüü jaotuses RTF mall nupule Import. Küsitakse rtf faili nime, valige failiks Saldoteatis.rtf. Salvestage andmed. Tabelis jaotusesse RTF mall tekib kujundus Saldoteatis. Salvestage ja sulgege kujundused ja saldoteatise vorm. Järgmise saldoteatise loomisel kasutatakse imporditud saldoteatise faili.
Müügiarve päises peab olema näidatud rahaallikas. Pangakohane info arvele tuleb rahaallikalt.
Arvel numbri formaadi (2 kohta peale koma näiteks) määramiseks tuleb:- avage kasutatav kujundus- teha topeltklõks vastava numbri kastikeses- ekraanile ilmub aknake nimega Memo- valida aknas leht Format- valida lehel vasakul Category Number- valida lehel paremal vajalik formaat (1234,50 näiteks)- klõpsata ok ja Save nupuga kujundus maha salvestada 
Klõpsa kõigepealt välja Klient pealdisele. Aruanne järjestub klientide kaupa. Lisamaks kliendile tähtaega, hoia Shift klahvi all ja klõpsa veeru Tähtaeg pealdisele. Aruanne järjestub klientide ja tähtaegade kaupa. Järjestuse saab kujunduse kaudu salvestada.
Klõpsake veeru päise kohal hiire paremale klahvile ja valige rippmenüüst Joondus (Alignment)
Peale uue kliendi lisamist lähete tagasi ribamenüü jaotusesse Avaleht. Vasakult kolmas nupp on Kl.kaart. Klõpsa nupule ja täida kõik kliendi andmed.
Valige avamenüüst jaotusest Loendid tegevus Valuutakursid. Valuutade tabel on kahetasemeline. Esimene tase on valuuta, klõpsates + märgile valuuta tähise ees avanevad vastava valuuta kursid. Uue valuuta lisamiseks tuleb klõpsata + märgile valuutade tabeli navigatsioonipaanil, mis on tabeli allosas, vahetult enne olekuriba.
Klõpsake avamenüüst jaotusest Tööfirma nupule Artiklid.Otsige artikkel üles. Muutke laohinna tüüpNüüd liikuge all lehele Laoseisud ja -hinnadNavigaatori + märgiga võib tekitada uue rea. Valige reale ladu ja sisestage laohind baasvaluutas1 (EUR) ja vajadusel baasvaluutas2 (EEK) 
Koostaja saab kujundusele kui kujundamise ajal lohistada paremalt Data lehelt Firma alt Raamatupidaja nimi koostaja kõrvale.Raamatupidaja nime saab muuta avavormi jaotuselt Tööfirma nupuga "Tööfirma andmed".
Valige tööfirma avalehelt jaotusest Tööfirma tegevus Tööfirma andmed.
Kui tegemist pole reskontrosse kuuluvate summadega ning kliendi nime pole tarvis muuta siis võib täiendada kandeid otse finantsdokumendil. Kandke algdokument finantsdokumentidesse ning kuvage algdokumendilt finantsdokument. Liikuge finantsdokumendil täiendusolekusse ning kuvage ekraanile kanded.Kannete tabelis klõpsake nupule Lisa kanne ning sisestage uuele reale puudu olev konteering. Olemasolevat korrespondeeruvat kannet pole vaja muuta, jälgige et liitlausendi summad kokku võrduksid korrespondeeruva kande (rahakonto) summaga.Kannete numbreid võib muuta kui on soov et korrespondeeruv kanne oleks suurima rea numbriga.Kui aga üks summadest kuulub reskontrosse või omab jaotatava summa juures kliendi nimi tähtsust, tuleb kasutada tasaarveldusdokumente.
Avage allkontode loend ning kontrollige et allkontodes oleks valimis mittenähtav allkonto olemas ning jaotuses Algdokumentides oleks kasutatavate algdokumentide veerg linnutatud.Kui allkontode loendis soovitud kontot pole siis avage kontoplaan ning kontrollige et sel kontol oleks määratud üks või mitu allkontot.
Sellise aruande (klient - algjääk - nõue - makse lõppjääk) võib saada nii kui teete jäägiaruande ning avate ainult valuuta taseme. Algul klõpsakenupule Sulge tasemed ja seejärel kõpsake valuutade juures + märgile.Saadud aruande võid trükkida või Excelisse saata. NB! Valemite koostamisel võib Rationale viga anda  kui ühtki taset täielikult avatud pole. Sel juhul klõpsake nupu Excelisse juures olevale noolekesele ja valige XLS fail. Nii tekib Exceli fail ilma valemiteta, aga on täpne ekraanipildi koopia.
Loenditest saab kirjet kustutada ainult siis kui kirjet kasutatud pole. Tehinguteta kliendi kustutamiseks avage kliendikaart ning käsuga Tegevused - Paiknemine avage loendielemendi kasutusvorm. Kui elementi (klienti) kasutatud pole siis paiknemise vormilt valige käsk Tegevused - Kustuta.
Kui kõik dokumendid on reskontrosse kantud siis saab nimekirja tasumata arvetest kuupäeva täpsusega aruande Avatud maksed abil.
Programm on suunatud raamatupidajatele, kes teevad väikeettevõtetele raamatupidamist ja (või) koostavad majandusaasta aruandeid. Lisaks väikeettevõtetele, kellel puudub suuremahuline sularahamüük ning ühikuliselt suur laokäive.  Programm peaks sobima väiksematele hulgimüügi firmadele, erinevatele büroodele, väiksematele tootmisettevõtetele. Ka on programm sobiv impordi ja ekspordiga tegelevatele äriühingutele.
Vaikimisi kontoplaani (kasutatud näidisfirmades) võite alla laadida Rationale veebilehelt. Selle asemel soovitame hoopis kasutada enda käepärast kontoplaani mille saab programmi sisse importida väga lihtsalt. Avage tööfirma kontoplaan ning ribamenüü jaotusest Lisa klõpsake nupule Lae kontoplaan Excelist.
Jah, programmiga on võimalik kasutada üheaegselt erinevad finantsskeeme.
Vaadake tööfirma kontoplaanist järgi et kulukontod oleksid lõigete kaupa arvutatavad nagu tulukontod!
Teadaolevalt 100 000 kandega (umbes 2000 kannet kuus) probleeme pole, kõik oleneb arvuti jõudlusest. Aruande loomiseks läheb sel juhul minuteid. Tõrgeteta töö ei ole seotud kannete mahuga vaid eeskätt arvuti ja arvutivõrgu tõrgeteta toimimisega.
Avage Rationale, klõpsake jaotusest Sessioon nupule Avatud baasid, valige tööfirma millise programm enam ei vasta ning klõpsake vormi vasakus servas olevale nupule Lõpeta programm
Avage tööfirma kus finantsskeem on. Avage seejärel skeem (jaotusest Finants grupist Finantsskeemid ja loendid) ning klõpsake nupule Ava tasemed. Seejärel klõpsake Väljasta grupis olevale nupule Tekstifaili. Määrake eksportfaili asukoht. Sulgege tööfirma ning avage tööfirma kuhu te soovite finantsskeemi importida. Avage vorm finantsskeemiga. Liikuge täiendamisolekusse ning jaotusest Lisa klõpsake nupule Lae skeem tekstifailist. Salvestage andmed. Seejärel määrake skeemi ridades juures kasutatavad kontod.
Teil on kasutusel rohkem kui üks valuutat. Valitud algjäägid kehtivad enne valitud valuutale. Käibeandmikus tuuakse summad välja baasvaluutas (euros) summeerituna. Korrastage algjäägid kõikides valuutades järjest.
Klõpsake müügiarvete vormil jaotusest Tegevused nupule Seeriad. Kontrollige kas teie müügiarvete seerias on kujundus määratud. Kui kujundus on määramata siis liikuge täiendusolekusse ja valige müügiarvete kujundus. Kui kujundusi valida pole siis klõpsake jaotusest Lisa nupule "Uus kujundus". Luuakse vaikimisi müügiarvete kujundus. Salvestage kujundus. Võimalik on loodud kujunduse asemel kasutada enne mõnes teises firmas tehtud kujundust.Kui te valisite kujunduse aga ikka müügiarvet trükkida ei saa siis on põhjuseks et valitud kujundus omab kas Exceli või RTF malli mitte aga sisemist kujundust. Olemasolevate kujundustega tutvumiseks valige vasakult navigatsioonipaanilt jaotusest Loend käsk Kujundused. Avaneb kujunduste loend. Veenduge et kujunduste tabelis oleks jaotuses "Sisemine kujundus" kujundus olemas. Kujunduse muutmiseks klõpsake kasutatava kujunduse real ribamenüü grupis "Sisemine kujundus" nupule Kujunda. Kujunduse impordiks klõpsake olles kasutatava kujunduse real ribamenüü grupis "Sisemine kujundus" olevale nupule Import. Valige eelnevalt eksporditud müügiarvete kujundus. Salvestage ja sulgege kujundus.
Eksportige loodud kujundus välisesse faili (laiend fr3) ning uues tööfirmas importige loodud kujundus. Enne importi looge kujunduste tabelisse vastava osa jaoks (müügiarved näiteks) tühi rida. või kasutage vastust küsimusele "Ei trüki arvet välja, mida teha?"
Ettevaatust, kirjeldatud tegevus võib võtta aega ja sel ajal tegeleda parandatava firmaga ühski arvutis ei saa!Töökäik:0. Veendu et kellelgi pole parandatav tööfirma avatud1. Ava Rationale ja liigu parandatava tööfirma peale, ära firmat ava2. Klõpsa paremalt nupule Veel tegevusi.3. Vali rippmenüüst Andmete korrastus4. Ekraanile ilmub tegevuste loend kust vali TäisparandusSeejärel käib Rationale kõik tööfirma andmed läbi ja kontrollib ja taastab kõike mida vähegi suudab. Üldjuhul viga parandatakse. Äärmisel juhul võib juhtuda et vahetult enne avariid sisestatud andmed puuduvad. Sel juhul tuleb tööfirma taastada koopiast ja sisestada puuduvad andmed uuesti.Kui programm lõpetab ilmub ekraanile teade. Klõpsa teade kinni ja hakka tööle.
Saldokinnitus käib aastalõpu seisuga. Tänane kuupäev ei saa seal olla sest siis oelks ka uue aasta esimesed arved sees. 31.12.2012 tähendab, et kinnitatakse kõik arved milliste maksetähtaeg on 31 dets.Detsembri arvete laekumised detsembris lähevad 31. dets seisu sisse. St reskontros peavad laekumised olema enne saldokinnituse tegemist seotud arvetega.
Valuutakursid on puudu. Importige valuutakursside ajalugu. Seejärel minge algdokumentidesse ja valige jaotusest Lisa nupp Valuutakursid, valige vahemikuks aasta ja linnutadge ka valuutakursside muutmine finantsdokumentide. Algdokumentide ja findokumentide tabelites paremal pool on info dokumendil kasutatava kursi ja kursi kuupäeva kohta. Seejärel minge finantsdokumentidesse, valige perioodiks terve aasta ning veenduge, et dokumentidel oleks kursid peal. Kui kursse mõnel dokumendil pole siis klõpsake jaotusest Lisa nupule Valuutakursid.Eelduseks on et vajalike perioodide valuutakursid on imporditud programmi
Kontrollige üle, et kontode käive oleks kasumiaruandes õigesti kajastatud. Näiteks kulukontol võib olla käivet kreeditis aga kasumiaruandes on selle rea kajastamiseks määratud meetid Deebetkäive. Võite muuta meetodi Dt-Kt või teha kanded ümber nii et kreeditis käivet ei oleks (kajastada summad deebetis miinus märgiga)
Võtke kasumiaruande skeem lahti ja leidke rida millise küljes see konto ripub. Kuna käive võib olla nii deebetis kui kreeditis peaks meetod olema Dt ja Kt vahe, mitte Dt!Või konteerige kanne ümber nii et summa oleks deebet poolel.
Erinevus on et aastaaruande esitluses on summad täiseurodes ja saab Äriregistri jaoks XBRL faili koostada. Lisaks on balansseeritud võimalikud ühe euro vead mis tulenevad ümardamistest. Ülevaate esitluses võite muuta veergude järjekorda ja salvestada veergude paiknemise uue kujundusena. Näiteks võite tõsta lõppsaldo veeru algsaldo veerust ette ja teha muutuse veeru nähtamatuks.
Avage kaust tihendatud koopiatega (zip laiendiga failid). Käivitage Rationale ning paigutage aknad nii, et kaust tihendatud koopiatega jääks vasakule ning Rationale avaekraan paremale. Liikuge kausta tihendatud koopiatega ning lohistage koopia fail (zip laiendiga) Rationale avaekraani kohale. Laske hiirenupp lahti ning Rationale küsib teilt loodava firma nime. Klõpsake OK ning Rationale loob sfirma andmebaasi. Kui baas on loodud siis lõpetamisest teatatakse ning võite avada loodud firma andmebaasi.
1. Klõpsa üleval paremas servas menüünupukesele (kolm joont)2. Vali menüüst seaded3. Keri end vormi lõppu ja klõpsa Kuva täpsemad seaded4. Real Allalaadimised määra kaust kuhu panga väljavõtted salvestada
Vali avaekraanilt Loendid - Maksetingimused
Vastava tabeli pealdiste rea vasakus servas on väike kriipse täis veerg (nupp). Klõpsa sellele nupule ja avaneb loend kõikidest veeru nimedest. Võta linnutus mittevajalikuelt veergudelt maha.Veergude asukohti tabelis võib muuta haarates hiirega veeru pealdisest ja lohistades veeru õigesse kohta. Väikesed rohekised noolekesed näitavad lohistamisel uut asukohta.Veeru laiust saab muuta viies hiire veeru pealdise paremasse äärde. Kursor muutub paralleeljoonteks ning klõpsates hiire alla saab hiirt lohistades veeru laiust muutaKui kujundus on loodud siis ribamenüü jaotusest Vaade saab klõpsuga nupule Salvesta salvestada loodud kujunduse selle taaskasutamiseks. Täpsemalt on kirjeldatud juhendites.
Alamtabelisse saab liikuda F4 klahviga
Selleks tuleb kassa orderi summa jaotada valides ribamenüüst Summa jaotus. Soovitav on kassa väljaminekutes selle asemel kasutada aruandvate isikute kviitungeid
Summa jaotamiseks on vaja olla jaotatavat summat sisaldaval real ning klõpsata nupule Summa jaotus. Avaneb summa jaotamise dialoog ning jaotus tuleb sisestada alumise tabeli ridadele. Jaotatud kogusumma märgitakse bilansiväliseks dokumendiks.
Avage ühekordsete tasude vorm, liikuge täiendamisolekusse ja kustutage valesti sisestatud rida. Kui te arvestasite ka palgad ja maksud, siis avage palgaarvestuse vorm ja valige ribamenüü jaotuses Tegevused Kustuta väljamaksukuupäeva summad.
Veenduge, et kõik vajalikud kontod oleksid bilansiskeemiga seotud. Lisaks kontrollige, et käibealgoritm tooks välja aruandeaasta kasumi ning et vajadusel oleks käibemaksu koguvkonto lõppsaldode algoritmiga paika pandud
Valige ostuarvetes ribamenüüst jaotus Tegevused. Haldus grupist klõpsake nupuleTüüpdokumendid. Liikuge tüüpdokumentide loendis täiendamisolekusse ning lisage uus dokument ja dokumendile read. Real peab olema näidatud number (1, 2 jne) ning allkonto ja sisu. Muu info sisestage ainult vajadusel. Liikuge tagasi ostuarvetesse ja looge uus ostuarve. Seejärel klõpsake jaotuses Lisa nupule Uus tüüpdokument.