Majandusaasta aruanne

Äriregistrisse saab XBRL failina laadida aruandeperioodi bilansi, kasumiaruande, rahavoo aruande, omakapitali aruande, põhivaradega seotud lisad (materiaalne ja immateriaalne põhivara) ning müügitulu jaotused.


Bilanss, kasumi- ja rahavooaruanne omavad aastaaruande jaoks omaette vormingut. Vormingus ümardatakse kõik summad täiseurodeks. Võimalik ümardamisviga tasandatakse.

Kasumiaruande põhjal luuakse müügitulu jaotuse riikide kaupa ja tegevusalada müügi lisad.


Äriregistrisse esitatavale nn XBRL aruandele lähevad read, millised on seotud xbrl koodidega. Kui tööfirma on loodud alglaadimise Exceli faili alusel, on kõik finantsaruannete vajalikud read vaikimisi seotud koodidega. Koode saab lisada - muuta finantsskeemi häälestusvormil.


Põhivaraarvestus omab omaette majandusaasta aruande abiaruannet. Aruanded luuakse nii materiaalse kui immateriaalse põhivara lisade kohta.