Ülevaade

Rationale avaekraan

Klõpsates Rationale ikoonile käivitub Rationale haldusprogramm. Vasakul pool ekraanil on jaotuste päised. Näiteks majandustarkvaraga töötamiseks klõpsake jaotusele Majandustarkvara.

Majandustarkvaras paiknev firmade loend on jaotatud kolmeks kogumiks: tööfirmad, näidised ja etalonid. Valige vajalik kogum ning seejärel liikuge reale mis sisaldab teid huvitavat firmat. Firma kui terviku kohta käivad tegevused on firmade loendist paremal paiknevate nuppude küljes

Abivahendite jaotuses paiknevad lingid juhenditele, kaugabi käivitus ja programmi registreerimise tegevused

Vahendite jaotuses paiknevad üldist iseloomu tööriistad, mis ei ole seotud ühegi tööfirmaga. Siitkaudu saab kontrollida km kohuslust Euroopa Liidus, arvutada palgasummasi, tõlketööriist Exceli failidega, EKP valuutakursid ning km määrad EL riikide kaupa

Jaotuses Sessioon on versiooniinfo, üldised sätted, kasutatavate kaustade loend jm


Käibedeklaratsioon

Käibedeklaratsioon koostatakse koos lisadega (INF, VD, MOSS) Maksuametisse üleslaadimiseks sobivas vormis. Deklaratsiooni eelvaade on ülevaatlik, näidates millised deklaratsiooni read on milliste arvete-kviitungitega seotud. Vajadusel on koheselt võimalik avada mõni reaga seotud arvetest.

Ka on vajadusel võimalik tuua välja arved - kviitungid millised ei ole perioodi deklaratsiooni kantud.

1000€ arvete deklareerimine käib km koodide alusel (omaette tunnus selleks) ning on seega täielikult kasutaja juhitav.


Bilanss ja kasumiaruanne perioditi

Rationales saab väljastada kasutaja poolt valitud vahemiku bilansi ja kasumiaruande periooditi risttabelina kus risttabeli veergudeks on perioodid. Bilansi puhul perioodide lõppseis, kasumiaruande korral perioodide käive.

Sarnaselt muudele aruannetele saab loodud aruande eksportida Excelisse vm sobibasse formaati.

Aruanne eksporditakse täpselt selles ulatuses, mis see on ekraanil avatud. St nähtamatuid veerge ei väljastata, veergude laius Excelis on võrdeline veergude laiusega aruandes ning suletud tasemeid (+ märgike ees) ei ekspordita


Dokumendid ja ekraanivormide vaheline liikumine

Dokumendid on esitatud kujul päis - read. Antud juhul siis üherealine müügiarve. Mittevajalikud veerud võib teha nähtamatuks ja veergude paiknemistning laiust saab muuta. Käepäraseks tehtud dokumendi kujunduse saab salvestada.

Ribamenüü grupis Näita asuvad nupud liikumaks dokumendiga seotud teist liiki algdokumentidele.

Dokumendilt tehtud kanded raamatupidamisse

Kõik dokumendilt automaatselt loodud raamatupidamiskanded paiknevad lehel Kanded.

Ribamenüü grupis Finants asuva nupuga Kanna sisse saab kanda valitud algdokumendi finantsdokumentidesse

Soovi koral võib luua kõik perioodi raamatupidamiskanded korraga, kasutades samast grupist nuppu Loo dokumendid

Dokumendi paiknemine reskontros

Kui dokument on kantud reskontrosse siis lehel Reskontro on näha dokumendid, millis(te)ga dokument on reskontros ühendatud.

Klõps lingile Ava dokument avab seotud algdokumendi.